CSR Pengiktirafan dan pemberian Sijil Penghargaan dari Pihak Jabatan Kesihatan Melaka

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Pihak Jabatan Kesihatan Melaka diatas pengiktirafan dan pemberian sijil penghargaan ini kepada Oriental Food Industries Sdn. Bhd.